Osvědčení k činnosti

Naše firma získala následující oprávnění a osvědčení

Oprávnění a osvědčení

  • Oprávnění Ministerstva obrany k vývoji a projektování zástaveb systému přenosu dat vojenských leteckých pozemních zařízení.
  • Oprávnění Úřadu pro civilní letectví k vývoji, projektování, instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení.
  • Oprávnění Ministerstva obrany k zástavbám, změnám konfigurace, údržbě a opravám systému přenosu dat vojenských leteckých pozemních zařízení.
  • Oprávnění Ministerstva obrany k provádění školení vojenského pozemního leteckého personálu k vojenským leteckým pozemním zařízením.
  • Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu pro právnickou osobu na stupeň utajení TAJNÉ.
  • Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.
  • Certifikát systému managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014.
  • Osvědčení Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti o shodě systému jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČOS 051622 (AQAP 2110).

Generála Svobody 50
460 01 Liberec 13
telefon: +420 482 428 111
fax: +420 482 428 199
GSM: +420 602 655 175
email:

O nás
Vize a poslání Politika Integrovaného systému řízení Osvědčení k činnosti Odborné certifikace Kontakt
Služby
Síťové technologie Hlasové systémy Vývoj software Outsourcing a školení Realizace kabelových systémů Testovací laboratoř